برای دانلود مجموعه مقالات اولین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران روی تصویر بالا کلیک کنید.

آدرس:
تهران، شهرک دانشگاه صنعتی شریف، خیابان تهران، خیابان همدان، نبش بهار شرقی، پلاک 36

کدپستی:

1497954661

تلفن:

44991167-8
44991684-6

فکس:
89785376

ایمیل:

info@icum.ir

لینک کانال تلگرام:
t.me/UrbanManagementconf
| سازمان کنفرانس > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

کمیته علمی کنفرانس (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر الهام امینی (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر علی آذر (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر عیسی پیری (دانشگاه زنجان)
دکتر حیدر جهانبخش (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
مهندس بیژن خطیبی (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
دکتر مهدی روانشادنیا (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
دکتر رحیم سرور (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر محسن کلانتری (دانشگاه زنجان)
دکتر ظهیر متکی (دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر شریف مطوف (دانشگاه شهید بهشتی)